„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

Cel ogólny projektu:

Utworzenie dwóch miejsc pracy i zmodernizowanie jednego obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do końca 2017 roku, co w efekcie pozwoli na poprawę atrakcyjności turystycznej Szwajcarii Kaszubskiej i poprawę dostępu mieszkańców i turystów do wysokiej jakości usług turystycznych i okołoturystyczntch, a także pozwoli na skorzystanie z niego co najmniej 1675 osób do 2023 roku.

 

Operacja nosi tytuł:

„Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury turystycznej oraz wprowadzenie innowacyjnej atrakcji, przystosowanej dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży”

 

W wyniku realizacji operacji obiekt zostanie przystosowany do przyjmowania zorganizowanych grup dzieci i młodzieży. Realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego pozwoli na stworzenie dedykowanych dla tej grupy miejsc noclegowych oraz bogatej oferty atrakcji i zajęć warsztatowych o charakterze dydaktycznym, pozwalającym na poznanie lokalnego dziedzictwa na wielu płaszczyznach. Ponadto wprowadzona zostanie innowacyjna na skalę całego obszaru LGD atrakcja - inteligentna gra terenowa, która z zalożenia będzie stanowiła kompilację osiągnięć nowoczesnych technologii z dorobkiem kaszubskiej kultury. Dzięki wdrożeniu założeń niniejszej dokumentacji możliwe będzie stworzenie dwóch nowych miejsc pracy.

 

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.